Fashion

Oscar Fashion nayishinze bingoye cane, ndibuka ko natanguye ntembereza itabi, ikiranga n’amagi…Burababaje cane ubuzima Oscar yaciyemwo atarashinga Oscar fashion, fyonda ngaha mwumve ubuzima bwose bwa Oscar n’ukuntu yagiye arater’imbere n’ukuntu yatanguye gukorana n’abaririmvyi

Originally published at https://www.youtube.com/watch?v=S8ssKPf18DA

This news story originally appeared at Fashion - Trend Magazine on 20 April 2022